Modulové lešení pro průmyslové použití

Systém lešení, který je možné použít v průmyslových provozech musí být velmi přizpůsobivý. Vytvořené pracovní plošiny musí zároveň splňovat nejpřísnější požadavky na bezpečnost a být i snadno a rychle postavené.

Výhody:

 • Schopnost optimálního přizpůsobení
  Základní díly modulového lešení jako jsou vertikální sloupky, horizontály a podlahy mají jednotný modul délek a šířek po 25 příp. 50 cm. To umožňuje libovolné přizpůsobení k místním poměrům, které se dříve daly řešit pouze s pomocí trubkového lešení.
 • Bezpečnost práce
  Pro nové průmyslové podlahy PERI UP byl zvolen šířkový modul po 25 cm. Tím se dají plošiny plně pokrýt podlahami bez štěrbin. Všechny podlahy mají vestavěnou pojistku a jsou perforované s protiskluzovým povrchem. Malá skladební výška a zvolený tvar profilu umožňují ergonometrické uchopení a manuální přepravu. Překážející trubky nebo diagonály je možné nechat na místě, neboť podlahy se dají 0,5 cm překrýt. Mezi podlahy se může kdykoliv osadit horizontála.
 • Rychlá montáž
  Princip Gravity Lock, samozajištění horizontál, umožňuje rychlou a bezpečnou montáž. Při osazení horizontály zapadá klín samovolně vlastní vahou do otvoru. Horizontála je tímto způsobem zajištěná. Volba obdélníkového tvaru průřezu zabraňuje neodborné montáži různých trubek a spojek na díly, které k tomu nejsou určeny.
 • Velká únosnost
  Díky obzvlášť velké tuhosti styčníku a možnosti enormního zatížení ve spojích se průmyslové lešení PERI UP vyznačuje velkou únosností.