Kruhové bednění RUNDFLEX

"stavebnicový systém pro poloměry od 1,0 m"

Čističky, rampy krytých garáží, sila a různé nádrže jsou většinou kruhové stavby s různými poloměry. Velmi malý počet použití bednicích prvků a poloměr jsou téměř pravidlem. Přitom jsou vazba, přestavba nebo prvotní montáž bednění velmi nákladné. Systém PERI RUNDFLEX všechny tyto problémy řeší s pronajímatelnými standardními panely.

Výhody:

  • Jednoduché nastavení poloměru
    Panely RUNDFLEX se dají na každý požadovaný poloměr velmi snadno a rychle nastavit.
  • Dovolený tlak čerstvého betonu
    Bednění PERI RUNDFLEX je dimenzováno na tlak čerstvého betonu 60 kN/m².