Sloupové bednění QUATTRO

Pro přemísťování jeřábem
Bednění sloupů PERI QUATTRO se může přemísťovat kompletně jako jedna sestava ze 4 panelů. Průřez sloupu může být čtvercový nebo obdélníkový od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm v modulu po 5 cm.

Dovolený tlak čerstvého betonu:
Bednění sloupů QUATTRO je dimenzováno pro tlak čerstvého betonu max. 80 kN/m².

Výškový modul je 25 cm:

4 výšky panelů 3,50, 2,75, 1,25 a 0,50 m zaručují sestavení optimální výšky bednění.

Výhody

 • Časové úspory při každém nasazení
  Při obedňování i odbedňování neexistují u QUATTRA volné součásti. Prvky jsou spínány příp. oddělovány pouze několika pohyby.
 • Rychlé nastavení na požadovaný rozměr sloupu
  S bedněním QUATTRO je možné velmi rychle obednit sloupy rozměrů od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm. Je naprosto lhostejné, zda jde o čtverec nebo obdélník.
 • Pojezdové kolečko QUATTR
  Ještě výhodnější je sloupové bednění QUATTRO díky pojezdovým kolečkům, protože celý sestavený sloup je na staveništi, ale i ve skladu možné ručně obednit i odbednit nezávisle na jeřábu.
 • Bezpečná práce v každé výšce
  s betonářskou plošinou a pevně vestavěným žebříkem se zábradlím. Tyto díly se přemísťují společně s bedněním.

DSC03571DSC03572

galerie1galerie1galerie1galerie1galerie1galerie1galerie1galerie1galerie1